Zwitserse ankergang
Hoewel bij dit type ankergang maten niet zo belangrijk zijn, komt er toch veel rekenwerk bij kijken. Vooral omdat wel de hoeken en verhoudingen maatgevend zijn.
Om het rekenwerk te beperken heb ik met het spreadsheet-programma Excel een rekenblad gemaakt.
Er zijn vier instellingen van belang: de werkingsweg met de verhouding tand/palet, de heffing van het anker en tenslotte de diameter van het gangrad.
De parameters zijn door op de knopjes te drukken in te voeren en het resultaat is direct afleesbaar.
Op die manier werkt het programma als een calculator.